KÖY SÖZLÜĞÜ

Kategori : - Etiketler : - Tarih : 18 Ocak 2012

BEŞİKDÜZÜ SÖZLÜĞÜ ( Güncellenmeye devam edecektir…)

A

Aba: Abla
Abalak: Şişmanca
Aga: Abi
Aha: Orada
Ahur: Ahır
Akınduruk: Reçine
Ala: Karışık renkli
Alamuk: Yağmurun ara verip güneşin görünmesi
Allancak: Salıncak
Andır: Benden uzak olsun.
Anuk: Nane
Anca: Az önce
Angut: anlama zorluğu çeken
Aşana: Eski evlerde, evin içinde toprak bölüm
Akuru: Yatay olarak
Ayakyolu: Tuvalet
Ayam: Hava
Ayama: Lakap
Ayıgulağı: Bir bitki
Avruz: hayvanlardan alınan doğumdan sonra ilk süt
Annak: Açık alan
Amel: İshal

B

Bahçalama: Fındık bahçesi bakımını yapma
Bakraç: Su kovası
Bat: Dal veya tahtadan sınır
bayak: Az önce
bekitmek: Sertçe yumruk vurmak
beldemir: Ucu çatallı toprağı parça halinde ileri atmaya yarayan bahçe aleti
belemek: Bebeği beşiğe yerleştirmek
bezenne: Bezelye
Bıldır: Geçen yıl
Bıçkı: Testere
Bızdıklamak: Birden koşmaya başlamak
Bile: Beraber
Bileki: kesici aletleri keskinleştirmeye yarayan taş,
Bôsama: İneğin öküze gelmesi, azgınlaşması.
Boyuna: Sürekli
Bük: Kavisli yamaç veya viraj
Bürüncek: Başörtüsü
Böcük: Böcek
Böğün: Bugün
Buzağı: dana
Buyma: Üşüme
Büz: Künk

C

Cahal: Cahil, çocuklar için
Camadan: Bir tür yöresel heybe.
Camışığı: Gazyağı ile yanan bir aydınlatma eşyası.
Caplama: Kesilmiş uzunca dal
caydak: Çıplak olarak
Cazı: Cadı
Cehdetmek: Azmetmek
Celermek: Birden sinirlenmek
Cember: Baş örtüsü
Cıppan: Alkış
Cındar: Odundan çıkan küçük parça
Cıngar: Kavga
Cıldıramak: Gürültü, hafifçe.
Cımbış: Eğlence
Cızık: Çizgi

Ç

Çalpara: Büyük bakır tencere
Çarpı: Fasulye filizlerinin üzerine sardığı uzun çubuk
Çavun: Ayak izi
Çekişme: Söz dalaşı
Çencük: Tel ile yapılan kapı kilidi
Çentî: Çanta
Cicik: Meme
Çivit: Meyve çekirdeği
Çort: Diken ile örtülü alan
Çöğür: Mısırın kök ile
Çökelik: Suyu alınmış ayrandan tuzlanıp kurutularak yapılan bir yiyecek
Çöşme: Çeşme
Çöten: Mısır saklama ambarı
Çöllemek: Kökünün kesilmesi
Çıpır: Alacalı
Çimmek: Yıkanmak
Cufarlamak: Eski tabirle hasta olmak
Cücük: Soğanın iç kısmı
Cücük: Civciv

D

Dayança: Ucu v şeklinde destek amaçlı direk
damlalık
Darı: Mısır koçanı
Davun: Veba
Debertme: Karıştırma
Depmek: Bastırıp düzeltmek için üzerinde gezinmek
Depimek: Özündeki suyun dibe çökmesi
Denizlik: Pencere kenarı
Dêze: Teyze
Dırmaç: On santim kadar genişlikte yük taşıma ipi
Dıvdıv etmek: Gevezelik yapmak
Dirmit: Bir çeşit mantar
Divan: Karyola
Dobuç: Körelmiş
Dolama: Panmağın iltihaplanıp şişmesi
Donatmak: Düzenlemek
Donanma yapmak: Silah atışı ile karşılamak
Domurcalı: İri siyah yaban arısı
Düdek: Fasulye ya da bezelye tanesi
Düve: Yetişkin dana

E

Ecünnü: Cin
E’ğcek: Yünü ip haline getirmeye yarayan alet
Emice: Amca
Eringeç: Üşenmek
Ellik: Eldiven
Enük: Köpek yavrusu
Eşün: Bir alet
Evcimen: İşgüzar
Evlek: Bir çeşit mantar
Evza: Kiprit kutusu paketi

F

Feşel: Yaramazlık yapan
Ferik: Büyükçe civciv
Fide: Fidan
Fidil: Sebze fidanı
Fiğ: baklagil çeşidi
Fiske: Şamar
Folluk: Tavuk yatağı
Foltak: Bol
Foruk: Boş
Fesah: Gerçek
Fanila: İç gömleği
Fırılak: Tepesi delik fındığın çubuk takılarak çevrilmesi
Fırınkurusu: Kurumuş fasulye
Fistan: Bayan elbisesi
Fırıldak: dönen bir alet

G

Gancık: Dişi köpek,
Garaatiş: Eski evlerde şömine
Gartupu: Patates
Garavu: Meyve dallarını aşağı çekmek için kullanılan bir alet
Gasla: Yalan
Gaş: Yamaç
Galdirîk: Yemeği de yapılan bir bitki
Gavsunlama: Kandırmak
Gazel: Hayvanların altına serilen yaprak
Gece: Bitki
Geçek: geçilen yer
Gınnap: Pakatleme ipi
Gebiç: Değirmende
Gelder: Büyükbaş hayvanların su içme kabı
Gelberi: tahta tırmık
Gelek: Yaprak
Gevük:İçi boşalmış meyve
Guytak: Küçük çukur
Güney: Güneşli yamaç
Güdene: Mısırın iç kısmı
Gıcırîk: Tahteravelli benzeri, dönebilen eğlence aleti
Gıdık: Küçük fındık toplama sepeti
Gıymık: Odundan çıkan küçük parça
Gığ: Kız, hitap.
Girebi: Budama kabı
Girinti: Ucu orak şeklinde budama aracı
Gopça: Düğme
Gopmak: Koşmak
Got: Bir ölçü
Gomit: Bir balık
Go’şatmak: Aralık bırakmak
Goşama: Avuç
Gozak: Olmamış meyve
Göğ: Ham olmamış
Gugul: Örme fes
Guşlastiği: sapan
Gulk: Civcivli tavuk
Günnükçü: Yevmiyeci
Gübür: Süpürgeyle alınan toz
Güdene: Mısırın yenmeyen kısmı
Güllük: Eğrelti otu
Güvenek: Büyük sinek
Güvey: Damat

H

Ha’arda: Orada
Haspatlıcan: Domates
Havura: Orası
Habura: Burası
Haçan: Madem ki
Haççakgene: Doğru olarak
Haşarı: Yaramaz
Harar: Büyük sepet
Hark: ark
Havu: O

Hedik: Yürümek için karda giyilir
Heyva: Ayva
Hızan: Evlat, çocuklar.
Hopcuramak: Hoplayarak kalkmak
Hoşuran: bir bitki
Hö’şül: Islak ve karışık

I

Iba: Nemli
Irganma: Kıpırdama
Işkın: Ağaç kökünden çıkan filiz
Iymak: Düzenli şekilde sermek

İ

İlazım: Lazım
İlenme: Lanet okuma
ile’ekgün: Önceki gün
ileğen: Leğen
ilistir: Un için bakır elek
ilençber: Rençber
iskemi: Üzeri hasır, tahtadan küçük sandalye
isti: Sıcak

İşlik:Gömlek
işmar: Göz kırparak işaretleşme
İmık: Ilık

K

Kasavet: Gam, Keder
Keçemen: Kertenkele
Kelek: Olmamış kabak.
Kelem: Karalahananın sap kısmı
Kemçük: Yenilen elma-armutun kalan kısmı
Kemre: Hayvan gübresi
Kenef: Tuvalet
Kesitmek: Önünü kesmek
Keşik: Öncelik
Kirman: Yemek karıştırmak için kullanılan alet
Kozalak: Olgunlaşmamış fındık
Kösmek: Burun kiri
Köstere: Bıçak bilenen taş
Kuzine: Mutfakta kullanılah fırınlı soba
Kütmek: Ağaç kökü
Külek: Ağaç yoğurt kabı
Külür: Bezelye
Köz: Ateşin koru

M

Masusdan: Yalancıktan
Meci: İmece ile çalışan topluluk
Melevcen: Diken filizi
Melem: Merhem
Meşebe: Maşrapa
Mıras: Cam bilye
Mıymıntı: tembel
Mızmızlanmak: Nazlanmak
Mintan: Gömlek
Mudara: Zayıfça tutturulmuş
Murç: Beton parçalamaya yarayan demir

N

Nezük: Taze

O

Okarı: Yukarı
Öreke: Bir dokuma aleti
Oysunma: İmrenme
Otluk: Otyığın

Ö

Öylîn: Öğle gelince
Ösevü: Ucu kor odun parçası
Öyme: Övme

 

P

Pakla: Fasulye
Paşak: Fındığın toplanıp ardından kalanı
Peklik: Kabızlık
Pezük: Pazı
Pırtı: Çamaşır
Pillaböcük: Uğurböceği
Pisik: Kedi
Porsuma: Kabarmış olan
Pöşke: Soba
Puğul: Su da haşlahmış mısır
Pürçek: Mısırın saç benzer kısmı

S

Sacayak: Ateşin üzerine tencere altına..
Saç: Üzerinde yufka pişirilen bakır.
Sadır: Sidik
Sağan: Bakır tabak
Sallancak: Salıncak
Sarıncalı: Küçük sarı yabanarısı
Savuk: Boş
Sap: Mısırın gövde kısmı
Saplîk: Kepçe
Savruk: Savurgan
Sayfan: Küçük çadır
Seğirtmek: Sinsice koşmak
Sekmen: İskemle
Sele: İçine çamaşır konulan sepet
Selek: küçük sepet
Set: Tahtadan dar karyola
Sıçan: Büyük fare
Sıfat: Yüz, çehre
Sırgan: Isırgan
Sıytarmak: Sırıtmak
Sudökünmek: Tuvalete gitmek
Sulusepken: Karla karışık yağmur
Susak: Bal kabağı
Sülük: Salyangoz
Süzme: Suyu alınmış, ayran, yoğurt

Ş

Şarba: Eşarp
Şavadak: Birdenbire
Şavgun: Yağmur, rüzgar alan bölüm
Şırtla: Çörek

T

Tabmak: Birdenbire yerinden almak
Taflan: Karayemiş
Tam: Baraka
Tas: Bakır kase
Tene: Tane
Tente: Örtü
Terek: Mutfak dolabı
Tengildeme: Yerinden oynamak
Tevek: Sarmaşık filizi
Tevekel: Safça insan
Tokul: Elenmemiş
Tuval: tanesi
Tutak: Sıcak araçları tutmaya yarayan bez..
tütüncelik: Baca

U

Umsunmak: İmrenmek
Uşak: Çocuk, evlat
Üvez: Küçük sinek

Ü

Üzmek: Koparmak
Üşmek: Alttan toprağı birçeşit, oymak.

V

Veledizîn: Zina çocuğu

Y

Yaba: Destekleme için dal
Yal: Hayvan yemi,
Yallık: Hayvan yemi
Yaşmak: Baş örtüsü
Yarmalık: Değirmende öğütülmüş mısır
Yantili: Yan yürüyen
Yavan: Sade veya tuzsuz
Yevgi: Yeşil, hayvan yiyeceği
Yonga: Odun parçası
Yılmak: Tahtanın kuruyup şekil değiştirmesi
Yıprak: Yırtılmış
Yitme: Kaybolma
Yavuk: İçi boşalmış fındık
Yavuklu: Nişanlı
Yedilik: Düğünden yedi gün sonra gelin evine gidilmesi
Yeğnik: Hafif
Yiğidin: Ekşi bir bitki
Yerüklü: Hamile
Yunmak: Temizlenmek
Yörenmek: İmrenmek
Yörek: Beşikte, üst örtü

Z

Zabatça: Sabahleyin
Zeğet: Az sonra
Zagoda: Yeşil zeytin
Zıpçık: Taze dallardan yapılan düdük
Zıbartmak: Yere sermek
Zılgıt yemek: Azarlanmak
Zollu: Güz

3.621 Kez İzlendi

2 Responses to “KÖY SÖZLÜĞÜ”

 1. ahmet diyor ki:

  Hayasuk=hastalıklı kişi simasi
  govaldama = çorapsız giyilen kara lastik ayakkabı
  hölümek=ıslanmak sırılsıklam olmak
  cıftır=zayıf cılız
  Zıkır zıkır= güçlü şekilde bir mekanın sallanması titreme
  tenmek=bir yöne doğru hızlıca gitmek
  tırki=hamur mayalana n legen
  bandık=hayvan altına serilen bitki
  peşkir=havlu
  sökenme=bir miktar uyulması isteği

  Daha fazlasini aklıma geldikçe paylasirim.

 2. ümit diyor ki:

  yalmac
  zıkılatmak
  vıkılatmak
  bökelemek
  boğsamak
  boğsak
  fittir fittir etmek
  lifir lifir etmek
  lepiremek
  faşır faşır süt sağmak
  yafır yafır etmek
  cıdık gurmak
  savak yapmak
  pancar titir titir titiriüuu

Bir Cevap Yazın

Lütfen yorumunuzu onaylayın


Köyümüzün Büyükşehire dahil olmasını nasıl değerlendiriyorsunuz?

SONUÇLAR

Yükleniyor ... Yükleniyor ...
Facebook Twitter Friendfeed Buzz RSS